2022.09.30.
Sajtóközlemény
energetikai fejlesztés a SUXESS LOGISTIC Hungary kft.-nél
Európai Uniós forrás segítségével energetikai fejlesztés megvalósítására került sor a SUXESS LOGISTIC Hungary Szolgáltató Kft-nél, a GINOP-4.1.4-19-2021-03792 pályázat keretén belül. A GINOP-4.1.4-19 MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNÁLATÁT, ENERGIAHATÉKONYSÁG NÖVELÉSÉT CÉLZÓ ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA című pályázati kiírására benyújtott projekt 9,19 millió Forint támogatásban részesült.
A Suxess Logistic Hungary Szolgáltató Kft.-t 2005-ben alapította egy külföldi tulajdonú gazdasági társaság. Ezt követően, rövid időn belül két magánszemély tulajdonába került a vállalkozás, a tulajdonosi szerkezet azóta változatlan. A cég főtevékenysége az 52.29 TEÁOR kóddal jelölt Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás, ami egyben a fejlesztéssel érintett tevékenységi kör is. A vállalkozás a fejlesztéssel érintett telephelyen raktározási, logisztikai, csomagolási, szállítás előkészítéssel kapcsolatos feladatokat lát el.  A vállalkozás alkalmazotti létszáma átlagosan 30-33 fő körül mozog, amit stabilan tart. A tevékenység végzéséhez szükséges teljes infrastruktúra rendelkezésre áll, a megvalósítási helyszín saját tulajdon. Az épület energetikai szempontból korszerűnek mondható, megújuló energia termelő rendszer nincs az ingatlanon. A működési költségek további optimalizálásához szükséges a megújuló energia termelő rendszer telepítése.
A kedvezményezett neve: SUXESS LOGISTIC Hungary Szolgáltató Kft.
A projekt címe: Energetikai fejlesztés a SUXESS LOGISTIC Hungary Kft.-nél
Megvalósítás helyszíne: 9724 Lukácsháza, Kőszegi utca 42. 22/7 hrsz.
Projekt tényleges befejezésének dátuma: 2021.11.29.
Beruházás összköltsége: 16.710.000 Ft
Elnyert, szerződött támogatás összege: 9.190.500 Ft.
Támogatás mértéke: 55 %
Beruházás rövid bemutatása:
A fejlesztés célja a vállalkozás saját tulajdonú telephelyének energetikai fejlesztése volt. A beruházás keretében az alábbi tevékenységek megvalósítására került sor:
-49,84 kWp teljesítményű napelemes rendszer telepítése.
A telepítésre került napelemek típusa és mennyisége:
-Sharp NU-JD445-445W – 112 db
A telepítésre került inverter típusa és mennyisége:
-SolarEdge SE50K – 1 db
A fejlesztés indokaként nevesíthető volt, hogy a vállalkozás tevékenységének ellátásához, működésének biztosításához semmiféle megújuló energia előállító technológiával nem rendelkezett, így egyrészt a működési költségek optimalizálása, másrészről a villamos energiát megújuló energiaforrásból történő előállítás volt a cél, kiváltva vele a fosszilis energiahordozókat szinte teljes egészében.
A fejlesztéssel érintett épület a vállalkozás saját tulajdona.
A rendszer telepítésére a pályázati feltételrendszernek megfelelő borítású tetőn került sor.
A fejlesztés hatására az épület villamos energia ellátását csaknem 100 százalékos mértékben a napelemes rendszer elégíti ki, így elmondható, hogy a működésre a beruházás megvalósítása ugyan közvetlen hatással nem bírt, de az üzemi költségeket csökkentette.
A beruházás az épület értékét növelte, a pénzügyi mutatókat javította, s már középtávon biztosítja az alapot a következő beruházások megvalósításához.
Az üzemi eredmény javulása hozzájárult ahhoz, hogy a vállalkozás versenyképessége növekedjen, hiszen a javulással további, kapacitásbővítő technológiai fejlesztéseket tudnak végrehajtani.
A projekt megvalósítása során a vállalkozás problémába nem ütközött.
 
További információ kérhető:
 
Schenk Zsuzsanna
+36 21 23 33 700
office@suxesslogistic.com